• Mise

    Naším posláním je intenzivně analyzovat celosvětové trendy v oblasti vývoje nových strojírenských technologií a odpovědně predikovat pravděpodobnost jejich úspěšné aplikace do průmyslové praxe.  

    Vize

    Vytvořit atraktivní model sdílení „Best Praktice“ při přenášení výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje přímo do HI-TECH strojírenské výroby.

      Blue world map with binary code : Free Stock Photo
    Zabezpečit vybraným expertům anonymní přístup k důvěrné platformě pro kritické analýzy rozvojových projektů, bez profesních rizik spojených s veřejnou publikací těchto poznatků v odborných pracovních skupinách nebo impaktovaných časopisech. Cílem je využít heuristických metod a principů Collective Inteligence ve smyslu MIT jako reakci na příležitosti vzniklé masivním nástupem IOT a projektu Industry 4.0